Jak vyčistit klimatizaci: zvládněte to snadno

Čistá klimatizace je základem efektivního chlazení, úspory energie a prodloužení její životnosti. V tomto článku se dozvíte, jak správně udržovat a čistit jednotlivé části vaší klimatizace, od filtrů až po venkovní jednotku, a jaké nástroje a materiály budete potřebovat k údržbě.

Údržba a čištění filtrů

Filtry jsou klíčovou součástí každé klimatizace, neboť zachycují prach a nečistoty a brání vniku velkých částic do vnitřní jednotky. Pravidelné čištění filtrů je nezbytné pro udržení efektivity chlazení a snížení energetické spotřeby. Doporučuje se čistit filtry před začátkem topné či chladicí sezóny a následně každé dva týdny během jejich trvání. U čistících filtrů je vhodné je čistit každý měsíc a vyměňovat je každý rok.

Pokud jsou filtry omyvatelné, postupujte takto:

 1. Vypněte klimatizaci a odpojte ji od elektrické sítě.
 2. Otevřete kryt a vyjměte filtr.
 3. Použijte měkký štětec nebo vysavač k odstranění prachu a nečistot.
 4. Jemně očistěte filtr roztokem mírného detergentu a vody. Voda by neměla mít více než 40°C, aby nedošlo ke smrštění filtru.
 5. Nechte filtr vyschnout ve stínu, aby nedošlo k poškození, a poté jej vložte zpět do jednotky.

U neomyvatelných nebo poškozených filtrů je nutná jejich výměna za nové.

Čištění cívek a venkovní jednotky

Cívky jsou zásadní pro přenos tepla v klimatizaci. Časem mohou být ucpány prachem, což snižuje jejich účinnost a zvyšuje nároky na energii. Čištění cívek by měl provádět profesionál, ale zde jsou obecné kroky:

 1. Vypněte klimatizaci.
 2. Najděte cívky, které jsou obvykle umístěné uvnitř vnitřní jednotky nebo venkovního zařízení.
 3. Opětovně odstraňte prach a nečistoty pomocí vysavače s měkkým kartáčem.
 4. Aplikujte čistič cívek nebo jemný detergent a vodu a nechte působit několik minut.
 5. Pokud je to nutné, použijte měkký štětec k odstranění zatvrzelých nečistot.
 6. Použijte čistý hadřík a znovu umístěte přístupový panel nebo kryt.

Venkovní jednotka by měla být čištěna profesionálem, ale můžete sami provést některé úkony:

 1. Vyčistěte vnější pouzdro jednotky, aby byly odstraněny nahromaděné nečistoty.
 2. Ujistěte se, že výstup vzduchu není blokován rostlinami, nečistotami nebo jinými předměty.

Čištění dalších částí klimatizace

Motor ventilátoru a lopatky ventilátoru jsou dalšími částmi, které by měly být kontrolovány a čištěny pouze odborným technikem. Tyto součásti vyžadují speciální péči a nesprávné zacházení s nimi může vést k poškození systému.

Údržba dálkového ovladače

Dálkové ovladače mohou být místem, kde se hromadí bakterie. Před čištěním vyjměte baterie a použijte dezinfekční roztok nebo domácí alkohol a jemně otřete vlhkým hadříkem.

Běžné chyby při čištění klimatizace

 1. Nezapomínejte vypnout klimatizaci před zahájením čištění.
 2. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo nesprávný čistící roztok, může dojít k poškození součástek.
 3. Nepoužívejte tlakovou myčku na čištění klimatizace, mohla by poškodit jemné součásti.