Jak funguje klimatizace

Klimatizace je klíčovým prvkem moderního života, který zajišťuje pohodlí v domácnostech, kancelářích i veřejných prostorech po celém světě. Od svého vynálezu na počátku 20. století prošla řadou vývojových změn, ale základní principy jejího fungování zůstávají stejné. V tomto článku se podíváme na to, jak klimatizace pracuje, jaké jsou její klíčové komponenty a jaké přináší výhody pro uživatele.

Základní principy fungování klimatizace

Klimatizační jednotky pracují na principu odstraňování tepla a vlhkosti z vnitřního vzduchu a následného vracení ochlazeného vzduchu zpět do prostoru. Hlavními mechanickými komponentami klimatizačního systému jsou kompresor, kondenzační cívka a výparníková cívka. Klimatizace používá speciální chemickou látku, chladivo, které se rychle přeměňuje z plynu na kapalinu a zpět.

Prvním krokem je zvýšení tlaku a teploty chladiva v kompresoru, které je následně odesláno do kondenzační cívky, kde se mění na kapalinu. Toto chladivo pak putuje zpět do interiéru a vstupuje do výparníkové cívky, kde se odpařuje a ochlazuje vnitřní cívku. Ventilátor fouká vzduch z místnosti přes studenou výparníkovou cívku, kde je teplo absorbováno do chladiva. Ochlazený vzduch je pak cirkulován zpět do místnosti, zatímco ohřátý odpařený plyn je odeslán zpět ven do kompresoru. Teplo je následně uvolněno do venkovního vzduchu, zatímco chladivo se vrací do kapalného stavu. Tento cyklus pokračuje, dokud není dosaženo požadované teploty v místnosti.

Různé typy klimatizačních systémů

Existují tři základní typy klimatizačních systémů: split-systém, kompaktní (balíkový) klimatizační systém a bezpotrubní klimatizace. Každý z nich má své specifické využití, ale všechny plní stejný účel – zajištění příjemné teploty uvnitř domu.

Split-systém klimatizace je nejčastější typ klimatizace a zahrnuje jednotku uvnitř a jednotku venku. Vnitřní jednotka obsahuje výparníkovou cívku a ventilátor, který cirkuluje vzduch po celém domě, zatímco venkovní jednotka obsahuje kompresor a kondenzační cívku. Tento systém nabízí různé možnosti od základních jednostupňových systémů po tišší a účinnější vícestupňové systémy.

Kompaktní klimatizační systém obsahuje všechny komponenty, včetně výparníkové cívky, ventilátoru, kompresoru a kondenzační cívky v jedné jednotce. Tyto systémy jsou vhodné tam, kde není dostatek místa pro vnitřní jednotku split-systému nebo jsou preferovány instalace na střechách.

Bezpotrubní klimatizace poskytuje chlazení specifickým, cíleným oblastem v domě a nevyžaduje invazivní instalaci, protože, jak název napovídá, nejsou závislé na potrubním rozvodu. Tyto systémy zahrnují venkovní jednotku a alespoň jednu vnitřní jednotku, přičemž každá vnitřní jednotka poskytuje chlazení pouze pro místnost, ve které je instalována.

Výhody klimatizace

Kromě schopnosti snižovat teplotu vzduchu mají klimatizační jednotky i další zdravotní přínosy. Obsahují filtry, které odstraňují částice a alergeny, jako je pyl a prach, z cirkulujícího vzduchu, čímž pomáhají čistit vzduch, který dýcháte ve vašich místnostech. Podobně působí i jako odvlhčovače, protože odstraňují vlhkost z vzduchu v místnosti, čímž snižují vlhkost.